máme už 14 - ročné skúsenosti so zatepľovaním pomocou fúkania
a tiež množstvo spokojných zákazníkov z domácností a firiem.

O spoločnosti KOLL-2-KOLL

Máme už 14-ročné skúsenosti zo zatepľovania fúkaním a tiež množstvo spokojných zákazníkov z domácností a firiem. Zatepľovanie vykonávame izolačným materiálom českej výroby Thermofloc, čo je tepelne izolačný materiál vyrábaný na báze celulózových vlákien obohatený boritými soľami, ktoré odpudzujú hlodavce a hmyz. Je to materiál so zvýšenou odolnosťou voči ohňu, hubám a plesni použiteľný do 105oC. Nespôsobuje koróziu kovov.
Základ tejto izolácie tvorí zmysluplné využitie starého papiera. Je upravovaná tak, že konečný výrobok je nehorľavý s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesni, hmyzu a hlodavcom. Celá výroba je zaisťovaná suchou cestou.
V súčasnosti je tento materiál bežne dostupný v Čechách, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a od roku 1990 i na Slovensku. Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie v špecializovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie na stavbu. Doprava materiálu sa vykonáva pneumaticky, čím sa odstráni akákoľvek ručná manipulácia s materiálom na stavenisku. Takýto spôsob práce navyše umožňuje uloženie izolácie bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch.

Táto izolácia má v praxi široké použitie. Najefektívnejšie je voľné ukladanie izolácie na vodorovné plochy a do vodorovných konštrukcií aplikované pri nepochôdznych stropných konštrukciách, ako tepelná izolácia nevyužívaných pôjdových priestorov, či na staršie trámové stropné konštrukcie so záklopom. Vyplnenie stropnej konštrukcie sa pritom urobí bez odstránenia záklopu, izolácia sa jednoducho do nej nafúka pomocou hadice a aplikačného stroja. Pri izolácii dvojplášťových striech rodinných domov sa v strešnom plášti prevedie technologický vlez, cez ktorý sa aplikuje izolačná hmota. V strešnom plášti vznikne monolitne zaizolovaná plocha, pričom tepelná izolácia okopíruje izolovaný priestor – nosníky, priečky, atď. ... Tento spôsob minimalizuje tepelné mosty na minimum. Metóda vyplňovania tepelnej izolácie do podkrovných konštrukcií je založená na možnosti pretlakového plnenia strojom, ktorého výkon je plynulo regulovateľný, čo umožňuje používať izoláciu v rôznom rozsahu objemovej hmotnosti podľa potrieb najmä sklonu konštrukcie. Skladba strešnej konštrukcie je ako pri ostatných izolačných materiáloch. Vyplnenie konštrukcie pri správnej objemovej hmotnosti zaisťuje optimálne parametre tepelnej izolácie bez tepelných mostov vzniknutých nedokonalosťou utesnených v detailoch. Aplikácie rodinných domov sú zaujímavé tým, že je možné ich zatepliť v ktoromkoľvek ročnom období bez výnimočných nárokov na poveternostné podmienky.
Ako jediná izolácia používaná v Slovenskej republike získala značku „Ekologicky šetrný výrobok“. Izolácia sa priraďuje k materiálom, ktoré sa vyrábajú na linkách „špičkovej“ kvality v systéme riadenia kvality ISO 9001:2001. Po uplynutí jej využitia v budove (pri demolácii) nevyžaduje špeciálnu likvidáciu a v prírode je biologicky odbúrateľnou látkou.

Izolačný materiál je vhodný najmä na

  • tepelnú a akustickú izoláciu stropných konštrukcií
  • tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech
  • tepelnú a akustickú izoláciu podláh
  • tepelnú a akustickú izoláciu stien
  • tepelnú a akustickú izoláciu rodinných domov, chát, skladových a iných objektov.

RÝCHLE

Natoqe penatus magnis parturient amet montes nascetur. Ridiculus mus. Nulla duim fusegin.

KVALITNE

Natoqe penatus magnis parturient amet montes nascetur. Ridiculus mus. Nulla duim fusegin.

LACNO

Natoqe penatus magnis parturient amet montes nascetur. Ridiculus mus. Nulla duim fusegin.